Mötesprotokoll

Här är protokollet för årsmötet 2016:

RHBÅRSMÖTESPOT-1

RHBÅRSMÖTESPOT-
2

Möte på Sommars Arbetsgruppen:

Planeringsmöte ryggesbo homnabo byalag 170327

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotonoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2019-02-11

Årsmötesprotokoll 2019-02-11